Konzultace

Konzultace

Nabízíme Vám individuální konzultace podnikatelského nápadu

Podnikání nese výhody jako je svoboda a seberealizace, ale zároveň s tím také přináší vyšší míru rizik. Začínající podnikatelka může snížit rizika třeba tím, že svůj podnikatelský plán konzultuje v naší Pracovně.

Co jsme schopné pro vás udělat prostřednictvím našich poradkyň, kouček a odbornic?

  1. Definovat základní body podnikatelského plánu a stanovit hlavní cíle a nástroje k jeho dosažení.
  2. Najít silné a slabé stránky vašeho byznysu a způsob, jak k nim přistupovat (konkurence, dodavatelé, zákazníci…).
  3. Zmapovat prostředí pro realizaci vašeho podnikatelského plánu (legislativa, předpisy, demografie, nákupní chování ...).
  4. Navrhnout odpovídající marketingové nástroje a marketingový mix.
  5. Stanovit potřebné výdaje a možné příjmy, hlavně pro první měsíce podnikání.
  6. Spočítat, za jakých podmínek bude Váš projekt dlouhodobě ziskový.
  7. Sestavit akční plán, milníky a priority = podle čeho se rozhodnout v průběhu projektu, jak pokračovat dál.
  8. Probrat možné právní formy podnikaní, porovnat jejich výhody a pomoci vybrat nejvhodnější pro váš záměr.
  9. Propojíme Vás se správnými partnery a pomůžeme Vám také s praktickou částí rozjezdu podnikání – od přípravy správně vyplněných formulářů pro úřady, přes zajištění marketingových nástrojů včetně tvorby webových stránek až po pomoc s vyhledáním a zajištěním provozovny, zaměstnanců apod. Rozsah naší pomoci je vždy individuální, podle potřeb klientky.
  10. Nabídneme Vám pracovní prostor – možnost pronájmu pracovního stolu a sdílení kanceláře v naší Pracovně a tím možnost ušetřit prostředky za pronájem vlastní kanceláře, která v začátcích podnikání nemusí být hned nutností. Navíc víc hlav víc ví a je přínosné mít možnost konzultovat své kroky v kruhu kreativních žen z různých oborů.

Individuální konzultace si můžete domluvit na e-mailu pracovna.plzen@zenysro.cz nebo na tel.: 733 166 108.